Joensuun kaupungille ja Idän Valo Oy:lle luovutettiin biosfäärialueen kumppanuuskyltti perjantaina 20.5. Tuupovaarassa.

Samalla päivitettiin Idän Valo Oy:n kumppanuussopimus ja luovutettiin oma kylttinsä heillekin.

Biosfäärialueohjelman tavoitteena on kokeilla ja kehittää alueellisia kestävän kehityksen malleja. Välineinä ovat monitieteinen tutkimus ja laaja yhteistyö. Kehitettävien mallien toivotaan olevan sovellettavissa myös kansainvälisesti.

Tahto kestävään kehitykseen ilmaistaan kumppanuussopimuksessa

Biosfäärialueiden toiminnan lähtökohtana on yhteistyö paikallisen väestön kanssa ja sen hyvinvoinnin turvaaminen luonnon monimuotoisuutta vaarantamatta. Kestävä kehitys on periaatteita ja arjen tekoja, joiden ensimmäinen edellytys on tahto toimia. Tämä tahto ilmaistaan kumppanuussopimuksessa.

Idän Valo on tuupovaaralainen pienyritys, joka on ollut kumppanuustoiminnassa mukana jo useita vuosia. Pienehkö, mutta monipuolinen yhtiö näyttää esimerkkiä jäteraaka‐aineen hyötykäytöstä. Joensuu kaupunki taas oli Pohjois‐Karjalan biosfäärialueen ensimmäinen kestävän kehityksen kuntakumppani.

Suomessa kaksi biosfäärialuetta

Biosfäärialueet eivät ole sidoksissa mihinkään ”viralliseen” rajaan. Pohjois‐Karjalan biosfäärialue sijaitsee Ilomantsin, Joensuun ja Lieksan alueella. Kokonaisala on lähes 800 000 hehtaaria. Maakunnan pääkaupunki Joensuu on vahvasti toiminnassa mukana.

Pohjois‐Karjalan biosfäärialueen ydinalueet ovat Kolin, Patvinsuon ja Petkeljärven kansallispuistot, Ruunaan retkeily‐ ja suojelualue, Koivusuon luonnonpuisto ja Kesonsuon luonnonsuojelualue.

Toinen Suomen biosfäärialueista on Saaristomerellä.

Mikä biosfäärialue?

  • Pohjois‐Karjalan biosfäärialue UNESCOn alainen kestävän kehityksen yhteistyöjärjestelmä
  • Tavoitteena edistää taloutta ja ympäristön hyvinvointia sekä lisätä ympäristötietoisuutta
  • Biosfäärialueita 669, yhteensä 120 maassa
  • Suomessa alueita kaksi, Pohjois-Karjalassa ja Saaristomerellä
  • Biosfäärialueiden kokonaispinta‐ala yli 10 miljoonaa km2