Barcelonassa järjestettiin älykkäisiin kaupunkiratkaisuihin keskittyvät Smart City Expo -messut marraskuun 13.–15. Joensuu oli messuilla mukana jo kolmatta vuotta.

Toista vuotta peräkkäin kaupungilla oli oma esittelypiste osana Pohjoismaiden yhteistä osastoa, Pohjoismaista paviljonkia. Mukana oli kaupunkeja Suomesta ja muista Pohjoismaista sekä yrityksiä ja muita organisaatioita.

Joensuulla useita älykaupunkiratkaisuja

Joensuussa jo käytössä olevat älykkään kaupungin ratkaisut kestävät hyvin kansainvälisen vertailun.

Joensuun älykkäitä kaupunkiratkaisuja ovat muun muassa

  • Penttilänrannan kevyen liikenteen reitin liikkeentunnistimilla toimiva automaattisesti kirkastuva LED-valaistus
  • automaattinen liikennemäärien laskenta
  • avoimen datan portaali sekä
  • Karhunmäen ja Nepenmäen koulujen sensorit, joiden antamaa tietoa rakennusten energiankäytöstä voidaan käyttää opetuksessa.

Biocities Forumissa nimekkäitä puhujia

Messujen yhteydessä Joensuussa päämajaansa pitävä Euroopan metsäinstituutti (EFI) järjesti Biocities Forum -tapahtuman. Joensuun kaupunki oli mukana tapahtumassa yhteistyökumppanin roolissa. Aiheena oli, miten metsiä ja biotaloutta voidaan hyödyntää kun rakennetaan kestävämpiä kaupunkeja. Yhtenä keskeisenä teemana käsiteltiin puurakentamista.

Tapahtumassa oli joukko nimekkäitä puhujia. Avauspuheenvuorot pitivät Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson ja EFI:n joensuulaistunut johtaja Marc Palahi. Joensuun kaupungin strategiajohtaja Janna Puumalainen esitteli tapahtumassa Joensuun ilmastotyötä ja biotalousosaamista. Muita puhujia olivat muun muassa Euroopan komissiosta ja Cambridgen yliopistosta.

Tapahtuman moderaattorina toimi Economist-lehden James Astill, joka on kirjoittanut paljon metsiin liittyvistä asioista.

Tapahtuma oli jatkoa Bioeconomy Investment Summitille, joka järjestettiin joulukuussa 2017 Helsingissä. Viime vuoden tapahtuma käsitteli laajasti biotalouden mahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä. Nyt järjestetyssä Biocities Forumissa keskityttiin nimenomaan kaupunkien näkökulmaan.

Joensuussa on vahvaa osaamista metsäbiotaloudessa

Erityisesti Joensuun kunnianhimoinen ilmastotavoite herätti kiinnostusta niin messuilla kuin Biocities Forumissakin. Joensuun tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2025.

Joensuun esimerkkejä biotaloudesta ja kestävästä kehityksestä ovat muun muassa vihreän rahoituksen kohteina toteutetut Karhunmäen ja Nepenmäen koulut, lähes pelkästään biopohjainen kaukolämmitys sekä Suomen korkein puukerrostalo ja muut puurakentamisen esimerkkikohteet.

Joensuun alueella on metsäbiotalousalan yrityksiä noin 500

Metsäbiotalous on yksi Joensuun alueen keskeisistä osaamisalueista. Alan yrityksiä alueelta löytyy noin 500.

Meillä on myös maailmanluokan metsäalan tutkimuskeskittymä, jonka muodostavat Itä-Suomen yliopisto, EFI, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Euroopan metsäinstituutti on kansainvälinen arvostettu organisaatio. Se tukee tiedepohjaisen tiedon kautta päätöksentekijöitä, politiikkaa ja eri organisaatioita metsäntutkimukseen sekä erityisesti biotalouteen liittyvissä kysymyksissä.

Osallistumalla messuille halutaan muun muassa tehdä Joensuuta kansainvälisesti tunnetummaksi.

Taustalla on halu löytää kumppaneita EU-rahoituksen hakemiseen sekä houkutella Joensuuhun kansainvälisiä investointeja. Euroopan unionilta saatavalla hankerahalla voidaan kehittää kaupunkia paremmaksi niin asukkaille kuin yrityksillekin. Lisäksi messuilla saadaan hyvä käsitys siitä, minkälaisia uusia ratkaisuja on tarjolla ja mitä muut kaupungit tekevät.