Työntekijöiden siirtyminen vammaisten henkilökohtaisiksi avustajiksi on tuonut monia hyötyjä. Mahdollisuutta on tarjottu työntekijöille, jotka ovat kaivanneet tai tarvinneet vaihtelua työtehtäviinsä. Joensuun kaupunki on noin vuoden ajan tarjonnut uusia työtehtäviä niille työntekijöille, jotka ovat halunneet tutustua sosiaali- ja terveysalaan. Lisäksi muutos on mahdollinen työntekijöille, joiden työkyky on alentunut.

Kaupungin oman palvelun lisäksi henkilökohtaisia avustajia on järjestetty ostopalvelun kautta. Yleisimmin vammainen kuitenkin toimii työnantajana itse. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä kaupungin omaan palveluun, ilmenee viime toukokuussa tehdystä kyselystä. Kyselytulosten mukaan kaupungin avustajatoiminta koettiin luetettavaksi ja joustavaksi.

Henkilökohtaisena avustajana toimiminen ei vaadi koulutusta, joten motivaatio ja sopivuus tehtävään riittävät. Tällä hetkellä toiminnassa on noin 80 asiakasta ja 21 työntekijää, joista kolme toimii osa-aikaisesti. Vuoden aikana työkokeilussa on kaiken kaikkiaan ollut kahdeksan, tällä hetkellä yksi. Lisäksi toimintakeskuksissa ja Suvikadun ryhmäkodissa on yhteensä 11 ryhmäavustajaa.

On havaittu, että tehtävään siirtyneillä työntekijöillä työkyky ja motivaatio ovat lisääntyneet.

Lisäksi sairauspoissaolot ovat vähentyneet dramaattisesti.

Samalla tarvittavien sijaisten määrä on vähentynyt. Sairauspoissaolojen vähentyminen on tuonut vuositasolla kaupungille säästöjä varovaisen arvion mukaan noin 400 000 euroa. Idea toimintaan saatiin Ylä-Savon sotesta, ja idean pohjalta kehitettiin Joensuuhun toimiva ja laadukas toimintatapa. Kaupungin toiveissa on, että nyt jo vakinaistettua mallia jatkettaisiin Siun sotessa.

Eija Suomalainen (kuvassa vas.) ja henkilökohtainen avustaja Sirpa Laurimo muistelevat naurulla yhteisiä kävelylenkkejään ulkona. Niiden tarkoituksena on harjoittaa kävelyä. Laurimo siirtyi siivoustöistä käsileikkauksen jälkeen henkilökohtaiseksi avustajaksi viime maaliskuussa. Hän kiittelee, ettei nyt työskentelyn aikana ole tullut yhtään sairauspoissaoloa. Lisäksi itse työ on hänelle mielekästä. Laurimolla on yhdeksän asiakasta, joiden kanssa hän käy muun muassa asioilla, kirkossa ja nyt ennen joulua vaikkapa lahjaostoksilla.