Asemanseudun suunnittelu etenee. Alueesta on tehty kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. Niistä muodostetaan yksi ratkaisumalli, joka on alueen kaavaluonnoksen pohjana.

Toiveena paljon palautetta 29.4. mennessä

Kaupunkilaisten toivotaan kommentoivan esillä olevia vaihtoehtoja ahkerasti. Palautetta kerätään vappuun asti.

Asemanseudun vaihtoehdoista keskusteltiin kaavoituksen väen kanssa kasvotusten yleisötilaisuudessa torstaina 14.4.

Palautetta kerätään myös kyselylomakkeella.

Suunnitelmat ovat nähtävillä lisäksi kaupunkirakenneyksikössä (Muuntamontie 5), kaupungintalolla (Rantakatu 20) sekä kaavoituksen nettisivuilla osoitteessa http://www.joensuu.fi/asemanseudun-asemakaavan-muutos.

 

Vaihtoehto 1 Medium: Alueelle sijoittuu tasaisesti asumista, toimistotilaa ja matkailu- ja viihdepalveluita
Vaihtoehto 2 Tivoli: Matkailu ja vapaa-ajan palvelut painottuvat
Vaihtoehto on Arki+: Laadukas ranta-asuminen, kongressipalvelut ja liikenneterminaali painottuvat

 

Asemanseudun vaihtoehdot Medium, Tivoli ja Arki+

Asemanseudun vaihtoehdoissa on yhtäläisyyksiä, mutta kussakin myös omat painotuksensa. Vaihtoehdot on nimetty sen mukaan.

Ensimmäinen vaihtoehto on nimeltään Medium. Siinä rakennusten kerrosluvut vaihtelevat pääasiassa neljän ja kahdeksan kerroksen välillä. Maamerkkeinä on kaksi 12-kerroksista hotelli- ja toimistorakennusta. Aluetta palvelee yksi yhteinen pysäköintilaitos. Palanut makasiini on purettu ja tilalla on uutta toimistorakentamista.

Mediumissa alueelle sijoittuu tasaisesti asumista, toimistotilaa ja matkailu- ja viihdepalveluita

Toista vaihtoehtoa kutsutaan Tivoliksi. Uudisrakentamisen kerrosluvut vaihtelevat pääasiassa neljän ja kahdeksan kerroksen välillä. Maamerkkinä on Kimmelin 12-kerroksinen hotellirakennus. Asemakorttelissa on pieni sisätori. Kimmel, asemakortteli ja aseman laiturit yhdistyvät toisiinsa ylikulkusillalla. Rautatieaseman ja Asemapäällikön talon lisäksi myös vanha ravintolarakennus ja palanut makasiini on säilytetty.

Tivolissa painottuvat matkailu ja vapaa-ajan palvelut

Kolmannen vaihtoehdon nimi on Arki+. Siinä Itäranta-katu siirtyy lähemmäs rautatietä. Rakennusten korkeudet vaihtelevat pääasiassa neljän ja kahdeksan kerroksen välillä. Alueelle sijoittuu maamerkeiksi 12-kerroksinen hotelli- ja 14-kerroksinen asuinrakennus. Palanut makasiini säilyy. Siirretyn Itäranta-kadun paikalla on uusi asuinkortteli. Asemalaiturilta on alikulkuyhteys asemakortteliin ja edelleen ranta-aukiolle.

Vaihtoehdossa Arki+ painottuu laadukas ranta-asuminen, kongressipalvelut ja liikenneterminaali

Ilosaaren ja Sirkkalanpuiston väliin silta

Kaikkiin vaihtoehtoihin on esitetty kahta uutta kevyen liikenteen siltaa. Toinen siltayhteys on Niinivaaralta Kontionkadun päästä radan yli palaneen makasiinin kohdalle. Yhteys parantaa Niinivaaran, asemanseudun ja keskustan välisiä kevyen liikenteen yhteyksiä.

Toinen uusi yhteys on Pielisjoen linnan vierestä Sirkkalanpuistoon, jolloin Ilosaaresta, Niskasaaresta ja Sirkkalanpuistosta muodostuu toisiaan hyödyntävä ja tukeva kokonaisuus.

Kaikissa vaihtoehdoissa samat pääperiaatteet

Suunnittelun keskeisenä ohjenuorana on ollut kaupunginvaltuuston hyväksymä Symmetrisen kaupungin visio, jonka mukaan keskusta laajenee joen itärannalle. Asemanseutu on näin luonteva jatko jo rakenteilla oleville Penttilänrannan ja Aittarannan alueille.

Suunnittelutyössä kaikkia vaihtoehtoja yhdistävät samat pääperiaatteet. Pielisjoen rantaa seurailee julkinen rantapuistovyöhyke. Hotelli Kimmel laajenee vetovoimaiseksi viihde- ja vapaa-ajankeskukseksi, joka hyödyntää Pielisjoelle avautuvaa maisemaa.

Rautatien ja Itärannan välissä on toiminnoiltaan monipuolinen asemakortteli. Korttelissa on matkustajan tarvitsemat palvelut, uutta asumista, pysäköintitalo sekä toimistotilaa. Korttelin eteläpuolella on asema-aukio ja puisto. Sirkkalan sillan kupeeseen sijoittuu uusi keskustatyyppinen asuinkortteli.

Koko suunnittelualueen rakennusoikeus on noin 85 000 kerrosneliömetriä, josta asumista on noin 25 000 kerrosneliömetriä. Vaihtoehtojen erot ovat toimintojen painotuksissa ja liikenteellisissä ratkaisuissa.

Kaavaluonnos valmis loppukesällä

Kaupunki esittelee vaihtoehtoja huhtikuun aikana myös alueen keskeisille toimijoille ja sidosryhmille sekä viranomaisille.

Kun vaihtoehdot ovat olleet nähtävillä, suunnittelutyö jatkuu.  Kaavaluonnos on nähtävillä loppukesästä 2016. Päätöksentekoon kaava tullee talvella 2016–2017.

Kommentoi asemanseudun vaihtoehtoja
Kyselylomakkeella 29.4. mennessä