Keväällä käynnistynyt, vuoden loppuun kestävä Älykäs Rantakylä–Utra haastaa kaikki kiinnostuneet mukaan etsimään keinoja, joilla Rantakylä–Utrasta saadaan energia- ja resurssitehokkuudeltaan nykyaikainen, älykäs kaupunginosa.

Asiaa viedään eteenpäin paikallisilla voimavaroilla ja laajalla kokemuksella neljässä eri teemaryhmässä. Niihin etsitään osallistujia paikallisista ja seudullisista toimijoista.

Ryhmät kokoontuvat 6.–7.6. ja 5.–6.9. ja mukaan ehtii vielä! Ryhmät tarjoavat näköalapaikan alan kehitykseen sekä paikallisiin mahdollisuuksiin.

Kiinteistöenergiaryhmä tutkii  alueen asuntoja

Kiinteistöenergiaryhmässä selvitetään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen keinoja. Ryhmän aiheita ovat tekniset ratkaisut, kuten automaatio, lämmön talteenotto, energiavalinnat, rakennusten kunto ja ylläpito sekä lämmitys-, ilmastointi- ja valaistusratkaisut. Merkittävästi ekotehokkuuteen vaikuttavat myös kuluttajien omat valinnat.

Ryhmä tutkii tarkemmin muutamaa potentiaalista esimerkkikohdetta, joiksi valitaan yksi kerrostalokohde, pienkerrostalo-/luhtitalokohde sekä rivitalokohde. ”Vanhassa” kaupunginosassa tulee eteen myös perustava kysymys: onko parempi korjata vai korvata?

Lähienergian mahdollisuudet selvitetään

Lähienergiaryhmä selvittää kotimaisen uusiutuvan energian tuotannon ja jakelun mahdollisuuksia Rantakylä–Utrassa.

Ryhmä selvittää aurinko-, geo- ja bioenergian mahdollisuuksia sekä ilmastopäästöjä: kuinka suuri potentiaali uusiutuvien hyödyntämiseen ja päästövähennyksiin alueella on?

Lähienergian hyödyntämiseen vaikuttavat alueen toimijat, kuten energiayhtiöt, muut yritykset, kiinteistönomistajat, ylläpitäjät ja kaupungin asiantuntijat. Keskeinen aihe on myös eri toimijoiden vaikutusmahdollisuudet ja vastuut sekä sitouttaminen asiaan.

Kuinka ekotehokas alue Rantakylä–Utra on?

Liikkuminen ja kaupunkirakenne -ryhmän teemoja ovat alueella liikkuminen ja palveluiden riittävä monipuolisuus. Kuinka ekotehokas Rantakylä–Utran alue nykyisin on? Millaisia ovat tehokkaimmat parannusehdotukset ja kenestä niiden toteuttaminen on kiinni?

Ryhmän käsittelyyn tullaan saamaan erittäin mielenkiintoista dataa: kesän korvilla tehdään vapaaehtoisten ”koekaniinien” mobiiliseurantaa, joka kertoo liikkumisen reiteistä ja käyntikohteista eri kulkumuodoilla. Lisäksi elokuussa julkaistaan netissä liikkumispeli, jolla kerätään parhaat ideat kestävien liikennemuotojen edistämiseen alueella.

Ryhmien töistä yhteinen portaali

Digitalisointi-ryhmä kokoaa yhteen muiden ryhmien tuottaman tiedon ja työstää sitä pysyväksi, dynaamiseksi ekotehokkuuden portaaliksi. Se rakennetaan FCG:n MAPGETS-kaupunkimallin pohjalle. Portaali on jatkossakin yritysten ja toimijoiden käytössä.

Digitalisointi-ryhmän näkökulmia ovat Joensuun ja lähiseudun toimijoiden osaaminen ja resurssit ekotehokkuuteen liittyvän tiedon hyödyntämiseen, rakennuskannan, liikkumisen ja energiantuotannon sekä -jakelun resurssitehokkuus. Ryhmä avaa näkymän ekotehokkuuteen liittyvien digitaalisiin palveluihin paitsi Joensuussa, myös Suomessa sekä maailmalla.

Kaikkien työkaluna 3D-kaupunkimalli

Keskeinen työkalu kaikille ryhmille on 3D-kaupunkimalli, jossa kaikki hankkeen kartat, perustiedot ja tulokset ovat käytettävissä ja päivittyvät koko hankkeen ajan.

Tervetuloa ryhmiin! Ilmoittuminen:
Projektipäällikkö Samuli Salo
Puh. 050 310 9622
samuli.salo@jns.fi

Älykäs Rantakylä–Utra -hankkeen sivut:
www.joensuu.fi/alykas-rantakyla-utra
projektit.fcg.fi/rantakyla-utra