Alkuvuonna olemme uuden edessä. Silloin pääsemme äänestämään ensimmäistä kertaa aluevaaleissa, joissa meille Pohjois-Karjalaan valitaan 59 yhteistä valtuutettua päättämään koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Palvelut nykyään tuottava Siun sote muuttuu hyvinvointialueeksi.

Äänioikeus määräytyy samoin kuin kuntavaaleissa. Ennakkoäänestys on Suomessa 12.–18. tammikuuta ja varsinainen vaalipäivä 23. tammikuuta. Nämä ovat vaalit, jotka koskevat meidän jokaisen arkea.

Muistetaan koronaturvallisuus

Käymme vaaliuurnille jälleen keskellä koronapandemiaa. Muistetaan terveysturvallisuus myös äänestyspaikoilla: tärkeää ovat puhtaat kädet, riittävä etäisyys muihin ja otetaan kotoa mukaan myös maski, jos vain mahdollista.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, jos hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei äänestyspaikkaan pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Halustaan äänestää kotonaan on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11. tammikuuta kello 16 joko kirjallisesti osoitteeseen Penttilänkatu 7–9, PL 59, 80101 Joensuu tai puhelimitse 050 303 1215 tai 050 441 5662.

Tietoa aluevaaleista

joensuu.fi/vaalit

vaalit.fi