Älä sitten muutu virkamieheksi. Näin minua ohjeistivat yrittäjätuttavani, vanhat tapahtumajärjestäjät ja esimieheni aloittaessani uutena kaupungin tapahtumapäällikkönä elokuussa 2015.

Melkein vuoden päivät olen saanut kerryttää kokemusta virkamieselämästä ja työstä. Vuoden aikana olen huomannut työskenteleväni työyhteisössä, jossa lähtökohtaisesti muutoksiin suhtaudutaan mahdollisuutena ja välillä mietitään asioita oman hiekkalaatikon ulkopuolelta. Onhan siinä riskinsä, että menee omat ja naapurin hommat sekaisin. Pahimmillaan menee sekaisin koko kaupunki tai vähintään veronmaksajien rahat. Tai sitten syntyy jotakin uutta.

Tapahtumapäällikkönä olen huomannut, että tämän päivän virkamiehenä tulisi olla tavoitettavissa vähintään sähköisesti ympäri vuorokauden. Yhteyttä pidetään kaupunkiorganisaation sisäisesti, median, kumppaneiden sekä tapahtumajärjestäjien kanssa, mutta myös suoraan kuntalaisten tai tapahtumien asiakkaiden kanssa. Menneinä vuosina ei välttämättä ole ollut itsestään selvää tiedustella kaupungin virkamieheltä mistä löytyy invaparkit tai monelta Cheek aloittaa. Tänä päivänä kysellään. Toimintaympäristössä tapahtunut muutos on itseasiassa virkamiehen työn kannalta merkittävämpi kuin osataan ajatella.

Työssäni olen pyrkinyt auttamaan tapahtumajärjestäjiä rientojensa kehittämisessä. Tavoitteena on ollut hahmottaa uusia ideoita ja rohkaista toimimaan yhdessä. Kaiken keskiössä tulisi olla asiakkaan ja kuntalaisen. Lähes päivittäin minulta kysellään, minne voi laittaa julisteen, banderollin tai onko kaupungissa julkisia näyttöjä, joista varata mediatilaa. Ilokseni olen huomannut, että kaupunki halutaan moneen tapahtumaan mukaan yhteistyökumppaniksi ja kaupungin toivotaan osallistuvat aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin. Tapahtumapäällikön työhöni onkin kuulunut erilaisten tapahtuma-avustuksien valmistelua ja tapahtumayhteistyön suunnittelua. Yhteistyö on parhaimmillaan konkreettista, toiminnallista ja kuhunkin tapahtumaan räätälöityä.

Puhutaan, että puhtaan tapahtumasponsoroinnin tai avustamisen aika alkaa olla ohitse. Yrityksien ja julkisen sektorin osallistuminen rahallisesti tapahtumiin edellyttää tänä päivänä muutakin kuin logon julisteeseen. Vastikkeellisuus lisääntyy. Koen, että viranomaisena tulisi tarjota kaikille tapahtumille yhtenevät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa ja hyödyntää kaupungin tarjoamia palveluita. Tasavertaisesti ja läpinäkyvästi. Helppoa tämä ei ole ja näkemyksiä tarvitaan tapahtumajärjestäjiltä ja kuntalaisilta.

Millä tavoin sinun mielestäsi kaupungin pitäisi olla mukana tapahtumissa? Miten voisimme auttaa tapahtumajärjestäjiä tai kuntalaisia tapahtuma-asioissa enemmän? Hyvästä ideasta tarjoan burgerin.

Älä sitten muutu virkamieheksi.