Joensuu on opiskelijakaupunki. Opiskelijoiden määrä kaupungissa on tänä syksynä kasvanut entisestään Itä-Suomen yliopiston keskitettyä opettajankoulutuksensa Joensuun kampukselle. Joukko on suuri ja näkyy kaupungissa usein eri tavoin. Opiskelijat työskentelevät opintojensa ohella paikallisissa yrityksissä, toimivat ohjaajina ja aktiivisina toimijoina paikallisissa urheiluseuroissa, kerhoissa, yhdistyksissä sekä monipuolisesti kulttuurin saralla. Opiskelijat ovat myös veronmaksajia ja kuluttajia, jotka käyttävät monipuolisesti kaupungissa tarjolla olevia palveluita, niin yksityisiä kuin julkisia. Kaupungin elinkeinoelämän rakenne olisi varmasti erilainen ilman näin suurta opiskelijoiden määrää.

 

Elinkeinoelämän rakenne olisi varmasti erilainen ilman näin suurta opiskelijoiden määrää.

Joensuun kaupunki tiedostaa hyvin opiskelijoiden merkityksen kaupungille ja laajemmin koko maakunnalle. Kaupungilla on opiskelija-asioiden yhteistyöryhmä, jossa oppilaitosten opiskelijajärjestöjen ja opiskelijahallinnon, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin ja kaupungin hallinnon edustajat tapaavat toisiaan säännöllisesti. Työryhmän tarkoituksena on edistää opiskelijoiden äänen kuulumista kaupungissa ja edistää molemminpuolista dialogia.

Opiskelijajärjestöt saavat ajantasaista tietoa opiskelija-asumisesta ja esimerkiksi kaupungin tarjoamista palveluista sekä pystyvät tiedottamaan jäsenkuntaansa ajanmukaisten tietojen varassa. Yhteistyöryhmässä on muun muassa päätetty uusia edellisen kerran vuonna 2013 tehty laaja opiskelijakysely kaupungin palveluista ja yleisestä houkuttelevuudesta. Näiden toimenpiteiden kautta kaupunki saa tietoa opiskelijoiden tunnoista ja tarpeista sekä pyrkii ottamaan niitä huomioon palveluidensa suunnittelussa ja kehittämisessä. Esimerkiksi kaupungin verkkosivu-uudistukseen on tiedusteltu opiskelijoiden mielipiteitä.

Joensuussa on paljon opiskelijatapahtumia, mutta usein ne ovat yhden ainejärjestön tai oppilaitoksen omia. Kaupungin tavoitteena on saattaa eri oppilaitosten opiskelijat entistä enemmän yhteen. Tätä varten kaupunki on perustanut työryhmän pohtimaan oppilaitosten kanssa ideoita yhteisistä tapahtumista, joissa mahdollistettaisiin kaikkien kaupungin opiskelijoiden toimiminen yhdessä. Opiskelijajärjestöiltä on noussut toiveita päihteettömistä ja koko perheelle soveltuvista tapahtumista, mikä on hyvä lähtökohta kaikkia yhdistävän tapahtumasuunnittelun pohjaksi. Tavoitteena on osallistaa opiskelijat itse toimimaan yhdessä ja toteuttamaan yhteisiä tapahtumia. Kaupungin tehtävänä on toimia katalyyttinä tässä prosessissa ja tarjota opiskelijoille tapahtumien toteuttamiseen käytännön tukea kaupungin toimialojen osaamisen kautta.

 

Valttinamme täytyy olla monipuolinen koulutusvalikoima ja ensiluokkainen koulutus.

Joensuu ei pysty kilpailemaan opiskelijoista sijainnillaan suurempien kaupunkien kanssa. Siksi valttinamme täytyy olla monipuolinen koulutusvalikoima ja ensiluokkainen koulutus. Kaupungin tehtävänä on huolehtia, että opiskelun ulkopuolella opiskelijoille on mielekästä tekemistä, palvelut toimivat ja opiskelija tuntee olonsa kaupungissa turvalliseksi ja viihtyy täällä.

Konkreettinen esimerkki opiskelijoiden huomioon ottamisessa on kaupungin infrastruktuurin panostukset pyöräilyyn, joka on hyvin yleinen opiskelijoiden liikkumistapa kaupungissa ja joka samalla luonnollisesti palvelee kaikkia kaupunkilaisia.

Kaupunki kehittää myös aktiivisesti rooliaan opiskelijoiden harjoitteluiden toteuttamispaikkana. Hyvin sujuvat ja opiskelijan tavoitteet täyttävät harjoittelut ovat oleellinen osa kaupungin työnantajaimagon rakentamista. Kaupunki panostaa aktiivisesti tiiviiseen oppilaitosyhteistyöhön kehittämällä entistä määrätietoisempaa yhteistyötä harjoittelu-, tutkimus- ja hankeyhteistyön saralla.

 

Ensisijainen tavoite on, että opiskelija viihtyy kaupungissa ja tuntee sen opiskeluaikana aidosti omakseen.

Mitä kaikkea kaupunki tavoittelee opiskelijoihin kohdistuvilla toimillaan? Ensisijainen tavoite on, että opiskelija viihtyy kaupungissa ja tuntee sen opiskeluaikana aidosti omakseen. Tämä tukee hyvinvointia, mahdollistaa aktiivisen opiskelun ja tätä kautta opintojen etenemisen.

Kaupungissa viihtyvän opiskelijan kautta positiivinen kaupunkikuva leviää laajemmalle ja toimii koulutusvalikoiman sekä laadukkaan koulutuksen ohella vetovoimatekijänä uusille potentiaalisille opiskelijoille. Opiskelijoiden viihtyvyys lisää kaupungin elinkeinoelämän taloudellista aktiivisuutta, luo työpaikkoja ja toivottavasti tätä kautta houkuttelee entistä useamman opiskelijan jäämään asumaan ja työskentelemään Joensuuhun myös valmistumisen jälkeen. Positiivisuuden kierre parhaillaan johtaa kaikkeen tähän ja mikään vähempi ei voi olla Joensuun kaupungin tavoitteena.

Opiskelijat ovat elintärkeä osa kaunista vireää kaupunkiamme.

Jani Kaasinen
hyvinvoinnin kehittämisjohtaja
puh. 050 566 5847
[email protected]

Mikään vähempi ei voi olla Joensuun kaupungin tavoitteena.